Archiv aktualit

Oponentura grantového projektu

Dne 18. října 2007 proběhne před příslušnou komisí Grantové agentury ČR hodnocení výsledků výzkumného projektu č. 409/04/0779 „Formy a rozsah perzekuce Čechů, československých občanů a obyvatel českých zemí v Sovětském svazu (1918-1956)“. Zpráva o průběhu a výsledcích výzkumu zde (dokument ve formátu PDF - 260 kB).

Publikace výsledků výzkumu

V rámci řešení projektu byly s podporou Grantové agentury ČR vydány tyto publikace, které bude možno zakoupit v prodejnách Academie a některých dalších specializovaných knihkupectvích, případně u vydavatele (Slezské zemské muzeum, 746 46 Opava, Tyršova 1, tel./fax: 553 622 999, e-mail: szmred@szmo.cz):

Zpráva o výzkumu v ruštině

V časopise ruské komunity v České republice Russkoje Slovo (2007, No 1, s. 16) vyšel článek Pravda o čechach v GULAGe, přinášející základní informace o výzkumném projektu perzekuce československých občanů v SSSR.

Konference

Ve čtvrtek 30. listopadu 2006 se v Národním archivu v Praze na Chodovci konala mezinárodní vědecká konference Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956), kterou pořádaly Slezské zemské muzeum v Opavě spolu s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Národním archivem. Za účasti badatelů z České republiky, Ruské federace a Ukrajiny byly prodiskutovány dosavadní výsledky a možnosti výzkumu. Bližší informace o konferenci zde.