Fotografie míst represí

Soubory aktuálních fotografií míst represí (pořízené většinou v letech 2004 – 2006) představují prozatím tato tři témata: