Hledání nezvěstných

Dodnes nebyly objasněny osudy mnoha československých občanů a obyvatel českých zemí, jejichž stopy končí na území bývalého Sovětského svazu. Pokud máte v rodině či v okruhu svých známých takovou osobu a chcete své pátrání rozšířit o další možnost, vyplňte a odešlete přiložený evidenční dotazník (lze vyplnit a odeslat emailem na adresu szmo@szmo.cz či vytisknout, vyplnit ručně a zaslat na adresu Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava, na obálku připsat heslo: „Evidence nezvěstných“). Z Vašich údajů budeme vycházet při pátrání v archivech Ruské federace i v dalších pramenech a budeme Vás informovat o jeho průběhu či výsledku.

Pokládáme za samozřejmé, že Vaše adresa bude sloužit výhradně ke korespondenci o hledané osobě a bez Vašeho souhlasu nesmí být sdělena jiné osobě či instituci. Sdělené údaje budou sloužit historikům při hledání stop po nezvěstných v archivech bývalého SSSR. V evidenci nezvěstných a v pátrání po nich bude muzeum pokračovat i po ukončení výzkumného projektu a dále povede kartotéku obětí perzekuce.

Evidenční dotazník (vyberte si jeden z formátů):