Karta počítačové databáze evidence obětí

Karta počítačové evidence obětí perzekuce v SSSR má 4 strany, na nichž se sledují:

  1. osobní data perzekvovaných včetně variant jména a příjmení a jejich ruské transkripce, jména otce, národnosti a státní příslušnosti, údajů o době a místě narození, vzdělání, povolání, zaměstnání a bydlišti v době zatčení,
  2. údaje o době, místě a příčině zatčení a orgánu, který je provedl, o době a druhu soudu včetně charakteristiky provinění, jeho kódu z trestního zákoníku a rozsudku či jiného rozhodnutí, údaje o místě a době pobytu ve věznicích,
  3. údaje o místě a době pobytu v táborech ITL a jiných, o místě době a době pobytu ve vyhnanství, o případných jiných perzekucích, o době, místě a důvodu propuštění, o době a místě repatriace,
  4. údaje o okolnostech, datu a místě smrti, případně o umístění hrobu, o datu rehabilitace a orgánu, který o ní rozhodl, o zdroji evidence, z nějž byl záznam zjištěn, o dalších pramenech archivních a literárních zmínkách týkajících se perzekvované osoby, s doplňkem kontaktní adresy žijících příbuzných či přátel oběti a s prostorem na doplňující poznámku.

Evidence umožňuje řadit perzekvované do skupin podle druhu perzekuce a počítačové souhrny dávají možnost jednoduchého i složitého vyhledávání podle celé řady kritérií, což usnadní práci s datovým souborem a jeho statistické vyhodnocení.

Vzor karty počítačové databáze evidence obětí

(pro zvětšení klikněte na obrázek)

První strana Druhá strana Třetí strana Čtvrtá strana