Evidence obětí perzekuce

Zpracování elektronické databáze obětí perzekuce je nutné nejen pro verifikaci struktury a rozsahu perzekucí, ale je důležité i pro pozůstalé po obětech, rodinné příslušníky a přátele perzekvovaných, neboť jedině zjištění konkrétních životních osudů může přispět k uctění památky obětí. Pro potřeby projektu byl vytvořen speciální program evidence obětí v systému MS Access. Vzor evidenční karty je na stránce Evidence.

Stránku Seznamy tvoří první soupisy perzekvovaných. I když jsou publikovány ve zkrácené podobě, abychom vyhověli požadavkům na ochranu osobních dat, umožňují hledajícím první orientaci a mohou se stát impulsem pro jejich kontakt se zpracovateli databáze. Kromě všeobecného soupisu perzekvovaných zatím uvádíme již poměrně ucelený přehled obětí tzv. katyňského zločinu, jež pocházely z českých zemí, a přehled československých občanů popravených v Moskvě, sestavený podle míst, kde jsou pohřbeni. Seznam perzekvovaných bude pravidelně doplňován a vzniknou i další tematické soupisy.

Další informace o obětech: