Soupisy obětí perzekuce

Perzekvovaní - všeobecný soupis československých obětí perzekuce v SSSR, který vzhledem k zákonu na ochranu osobních dat tvoří pouze základní údaje o jménu a příjmení, datu narození a druhu perzekuce. Zásadně nezveřejňujeme adresy příbuzných obětí. Soupis obětí bude pravidelně aktualizován a bude veden i po ukončení výzkumného projektu.

Soupisy obětí lze řadit podle různých kritérií, např. podle druhu perzekuce či místa posledního odpočinku obětí. Vytvořili jsme několik takových tematických soupisů a budeme je postupně rozšiřovat:

Katyňské oběti - soupis zahrnuje oběti původem z českých zemí a je členěn podle míst, v nichž jsou oběti pochovány v hromadných hrobech:

  1. les u obce Katyň poblíž Smolenska,
  2. les u sídliště Pjatichatka v Charkově,
  3. les u obce Mednoje (osada Jamok) poblíž Tveru (někdejšího Kalininu).

Popravení - Češi, českoslovenští občané a obyvatelé českých zemí popravení v Sovětském svaze

Moskva - soupis Čechů a československých občanů popravených v Moskvě je členěn podle míst, ve kterých byli pochováni, protože vražděni byli v budovách NKVD v centru města u Lubljanky:

  1. nemocnice Jauza,
  2. Vagaňkovský hřbitov,
  3. Donský hřbitov,
  4. speciální zóna NKVD „Kommunarka“ Butovo,
  5. polygon NKVD Butovo.