Formy a rozsah perzekuce Čechů a československých občanů v SSSR

Dosavadní výzkum potvrdil vstupní předpoklady, že Češi a českoslovenští občané žijící v SSSR byli vystaveni takřka všem druhům perzekucí, uplatňovaných vůči obyvatelům Sovětského svazu bezpečnostním, soudním i mimosoudním represivním aparátem, ať již šlo o popravy na základě rozhodnutí „zvláštních porad“, „trojek“, komisí NKVD a Prokuratury SSSR či dalších orgánů, o věznění v sovětských koncentračních táborech, nechvalně známých gulazích, ve věznicích bezpečnosti i soudů, v internačních a zajateckých táborech, nebo o násilné migrace, o všechny druhy nuceného vysídlení a vyhnanství, o „mobilizaci“ do v pracovních kolonií apod. Perzekuce menší váhy nebyly ani zjišťovány, ač samozřejmě existovaly. Předběžné výsledky shrnují dvě rubriky: