Archivní prameny

Česká republika:

Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR Praha
- f. ZÚ Moskva 1943-1960, TO SSSR 1945-1949, Londýnský archiv

Národní archiv Praha
- f. Předsednictvo ministerské rady 1918-1945, Ministerstvo spravedlnosti 1918-1945, Čs. ústav zahraniční 1928-1941 (1945-1968), Ministerstvo zahraničních věcí - Ruská pomocná akce 1920-1939, Čs. červený kříž v zahraničí 1939-1945, Ministerstvo vnitra (stará a nová registratura), Ministerstvo práce a sociální péče 1938-1951, Ministerstvo sociální péče 1918-1951, Likvidační komise pro Zakarpatskou Ukrajinu 1945-1950, Předsednictvo ministerské rady v Londýně, Ministerstvo sociální péče v Londýně, Policejní ředitelství Praha, pozůstalost H. Ripky, f. 100 aj.

Vojenský ústřední archiv Praha
- f. Čs. vojenská mise v SSSR, Ministerstvo národní obrany Londýn

Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- Sněmovní tisk 855 (3. volební období)

Polská republika:

Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa
- f. Kolekcja materiałów z archiwów rosyjskich

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Warszawa
- f. Records of the Polish Ministry of Foreign Affairs

Muzeum Katyńskie Warszawa
- databáze obětí katyňského zločinu

Ruská federace:

Státní archiv Ruské federace Moskva (GARF)
- f. „R“ - 9401 (osobyje papki), 9414 (Glavnoje upravlenije mest zaključenija MVD SSSR 1930-1960), 9479 (4. spec. odd. MVD SSSR)

Ruský státní archiv sociálně-politických dějin Moskva (RGASPI)
- f. 495 (Kominterna, sekretariát Erkoliho, Dimitrova, Gottwalda), f. 5 (CK MOPR), f. 17 (CK KPSS)

Ruský státní archiv nejnovějších dějin Moskva (RGANI)
- f. 89 (kolekce odtajněných materiálů), f. 5 (zahraniční odd. CK KPSS)

Ruský státní vojenský archiv Moskva (RGVA)
- f. 1 p (Učetnyj otděl GUPVI MVD SSSR, f. 1v/p (Otděl služby i režima GUPVI MVD SSSR 1939-1940), f. 1/p (sekretariat UPVI-GUPVI MVD SSSR 1939-1956) aj.
- tzv. trofejní archiv (CGOA, CChIDK) - f. 500 (RSHA Berlin), 1232 (Obepräsident Provinz Ober Schlesien), 1447 (Německo-fašistskije administrativnyje i suděbnyje organy na vremenno okkupirovannych territorijach), f. 1232 (DVL) aj.

Sdružení Memoriál Moskva
- databáze obětí politických represí, osobní dokumentace obětí, knihovna

Muzeum a společenské středisko A. Sacharova Moskva
- databáze obětí, knihovna

Memoriální muzeum německých antifašistů Krasnogorsk
- dokumentace válečných zajatců