Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956)

Projekt podporovaný Grantovou agenturou ČR č. 409/09/0555
(Návrh projektu z roku 2008)

Projekt dokončí dlouhodobý výzkum politických represí československých občanů a dalších obyvatel českých zemí včetně příslušníků českých menšin v bývalém Sovětském svazu, kteří se stali oběťmi deportací, gulagů, internačních a zajateckých táborů, věznic a nezákonných poprav. Cílem projektu je objasnit mechanismy perzekucí a jejich historický kontext, doplnit soupisy obětí a zjistit jejich životní osudy. Výsledky konkrétně zaměřeného studia materiálů v centrálních a regionálních archivech Ruska a Ukrajiny budou porovnány s výsledky studia v českých archivech,a posouzeny ve spolupráci s institucemi a občanskými sdruženími Ruska, Ukrajiny, Polska a Slovenska, které se zabývají obdobným výzkumem. Projekt podstatně zpřesní informace o této problematice, jež byla až donedávna výzkumem opomíjena, a umožní ji zařadit do rámce české historiografie. Výsledky výzkumu budou průběžně publikovány a poslouží i k uctění památky obětí perzekuce. Řešitelský tým tvoří badatelé ze Slezského zemského muzea a ze Slezské univerzity v Opavě

Další informace o projektu